Realizované práce
Spoločnosť je priamo predurčená svojimi činnosťami zabezpečiť komplexné práce v oblasti:

Dopravného značenia:
  • VODOROVNÉHO:
    • značkovacími strojmi Hofmann vrátane pokládky s reflexnou úpravou
  • ZVISLÉHO:
    • s kompletným riešením od projektovej dokumentácie až po realizácie na kľúč
Dopravných stavieb:
  • v oblasti údržby prípadnej výstavby a najmä realizácie nových stavieb.
Spoločnosť HELVET s.r.o. je dynamicky rozvojová a flexibilná firma , ktorá pracuje od roku 2000 v zavedenom systéme riadenia kvality ISO : 9001 : 2008, ENVIRO : 14001 : 2004, OHSAS : 18001 : 2007 a svojim technologickým a technickým potenciálom profesionálne a odborne zdatným personálom je v krátkych dodacích lehotách schopná v požadovanej kvalite plniť ponúkané práce pre Vašu spokojnosť.