Letná a zimná údržba ciest a komunikácií
je vykonávaná na profesionálnej úrovni so zázemím, ktoré je pre túto činnosť dôležité z hľadiska dôkladného a včasného zabezpečenia daných prác

Letná údržba:
 • kosenie trávnatých porastov
 • čistenie komunikácií
 • opravy cestného telesa
 • realizácia dopravného značenia:
  • zvislého
  • vodorovného
  • dočasného
Zimná údržba:
 • kompletné zabezpečenie prác:
  • pluhovaním
  • posypom inertných chemických, miešaných solankou
  • snehovými frézami
Spoločnosť je pre predmetné práce a služby vybavená z hľadiska strojného materialného i technického na najvyššej úrovni a tým je schopná plniť maximálne požiadavky svojich odberateľov.