Dopravné značenie a doplnkový sortiment
Výroba dopravných značiek je dodatočnou a najmladšou činnosť spoločnosti. Ale svojim vývojom a rozvojom podporená technickou a technologickou základňou výrazne napredujúcou.

Samostatná výroba vrátane distribúcie k zákazníkovi je rozdelená na:

  • štandardnú výrobu dopravných značiek v zmysle platnej legislatívy na podklade (korpusoch) hliníkových alebo pozinkovaných plechoch s prípadným lemom a použitím retroreflexných fólií v type požiadavky na záručnú dobu značky.
  • prenájom dopravného značenia a iných zariadení
  • výroba reklamných tabúľ a plôch vrátane grafického návrhu
  • olep vozidiel , reklamné panely atď....