HELVET s.r.o., sa od roku 1998 špecializuje na výrobu náterových látok, následne ich predajom a distribúciou vrátane doplnkového sortimentu.

V roku 2002 rozšírila spoločnosť pôsobenie v oblasti zimnej a letnej údržby ciest a komunikácií..

Od roku 2008 zakúpením technológie a vyškolením odborných pracovníkov rozšírila spoločnosť svoju činnosť o výrobu zvislých dopravných značiek, reklamných tabúľ a ostatných doplnkových sortimentov.