shutterstock_374171761
Farby a náterové látky
povrchové úpravy
shutterstock_649075276
Dopravné značenie
vodorovné, zvislé a dočasné
1 ton
materiálov
1 ks
dopravného značenia
1 km
ciest

Náš výrobný program​

Spoločnosť od roku 1998 špecializuje na výrobu náterových látok,
následne ich predajom a distribúciou vrátane doplnkového sortimentu.

Náterové hmoty

Balenie prispôsobujeme požiadavke odberateľa.
Všetky uvedené materiály majú platný certifikát pre použitie podľa príslušných noriem. V prípade dohody zabezpečujeme distribúciu tovaru vlastnými vozidlami až k odberateľovi. Garantujeme kvalitu a rýchlosť dodávok. Zabezpečujeme odborný servis a výklad pre použitie.

Dopravné značenie

Výroba dopravných značiek je dodatočnou a najmladšou činnosť spoločnosti, avšak svojim vývojom a rozvojom podporená technickou a technologickou základňou sa stáva výrazne napredujúcou.

Samostatná výroba vrátane distribúcie k zákazníkovi je rozdelená na:

  1. Štandardnú výrobu dopravných značiek v zmysle platnej legislatívy na podklade (korpusoch) hliníkových alebo pozinkovaných plechoch s prípadným lemom a použitím retroreflexných fólií v type požiadavky na záručnú dobu značky.
  2. Prenájom dopravného značenia a iných zariadení.

Údržba komunikácií​

Je vykonávaná na profesionálnej úrovni so zázemím,
ktoré je pre túto činnosť dôležité z hľadiska dôkladného
a včasného zabezpečenia daných prác.

Letná údržba: kosenie trávnatých porastov, čistenie komunikácií, opravy cestného telesa, realizácia dopravného značenia.

Zimná údržba: kompletné zabezpečenie prác: pluhovaním, posypom inertných chemických, miešaných solankou, snehovými frézami.

SINOKRYL

jednozložková cestná farba

PLASTMAL

dvojzložková cestná farba (studený plast)

NAVIPLAST

termoplastická hmota (termoplast)

HELREFLEX

fotoluminisenčná farba

SOVITEC

reflexná úprava (balotina)

INTERMINGLASS

reflexná úprava (balotina)

Pokiaľ ste si vybrali z našich služieb, neváhajte nás kontaktovať s dopytom.​