1 ton
materiálov
1 ks
dopravného značenia
1 km
ciest

Náš výrobný program​

Spoločnosť od roku 1998 špecializuje na výrobu náterových látok,
následne ich predajom a distribúciou vrátane doplnkového sortimentu.

Náterové hmoty

Balenie prispôsobujeme požiadavke odberateľa.
Všetky uvedené materiály majú platný certifikát pre použitie podľa príslušných noriem. V prípade dohody zabezpečujeme distribúciu tovaru vlastnými vozidlami až k odberateľovi. Garantujeme kvalitu a rýchlosť dodávok. Zabezpečujeme odborný servis a výklad pre použitie.

Dopravné značenie

Výroba dopravných značiek je dodatočnou a najmladšou činnosť spoločnosti, avšak svojim vývojom a rozvojom podporená technickou a technologickou základňou sa stáva výrazne napredujúcou.

Samostatná výroba vrátane distribúcie k zákazníkovi je rozdelená na:

  1. Štandardnú výrobu dopravných značiek v zmysle platnej legislatívy na podklade (korpusoch) hliníkových alebo pozinkovaných plechoch s prípadným lemom a použitím retroreflexných fólií v type požiadavky na záručnú dobu značky.
  2. Prenájom dopravného značenia a iných zariadení.

Údržba komunikácií​

Je vykonávaná na profesionálnej úrovni so zázemím,
ktoré je pre túto činnosť dôležité z hľadiska dôkladného
a včasného zabezpečenia daných prác.

Letná údržba: kosenie trávnatých porastov, čistenie komunikácií, opravy cestného telesa, realizácia dopravného značenia.

Zimná údržba: kompletné zabezpečenie prác: pluhovaním, posypom inertných chemických, miešaných solankou, snehovými frézami.

Pokiaľ ste si vybrali z našich služieb, neváhajte nás kontaktovať s dopytom.​